Tema: Social hållbarhet

Portvakter i alla distrikt

Att jobba som portvakt hos Telge Bostäder är en möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Skapar erfarenhet och trygghet

Tillsammans med Arbetsförmedlingen startade Telge Bostäder och Telge Hovsjö ett arbetsmarknadsprojekt med portvakter 2014. Förutom att fler får en chans att komma ut i arbetslivet, samt få erfarenheter som leder till vidare arbete, ökar portvaktsprojektet tryggheten i de bostadsområden där projektet bedrivs.

– Totalt har vi nio portvakter som arbetar i fem av våra bostadsområden, berättar Gülseren Büyükbalik, chef för social hållbarhet inom Telge Bostäder.

50 personer har anställts

Portvakterna ansvarar för städningen inomhus av entréer, trapphus, tvättstugor samt allmänna utrymmen.

Sedan starten har Telge Bostäder anställt 50 arbetslösa vuxna som portvakter, en projektanställning som löper på 2 år. Av dessa har 29 personer gått vidare till andra jobb.

– En siffra jag är mycket stolt över, säger Gülseren.