Byte av elmätare

Den nya elmätaren ger dig bättre överblick och kontroll över din elanvändning – och det blir enklare att använda elnätet smart och när utrymmet är som störst.

Till den nya elmätaren kan du koppla klimatsmarta tjänster för energieffektivisering och ansluta egna solceller.

Allt om den nya elmätaren
Elmätare

När byter vi din elmätare?

Nyfiken på när du får din nya elmätare? Sök på din adress eller ort i kartan för att se när vi planerar att byta elmätarna i ditt område.

Sök i kartan för mätarbytet

Varför byter vi din elmätare?

Efter ett regeringsbeslut har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner.

Klimatförändringar gör att fler ställer om till en hållbar, fossilfri, framtid och att efterfrågan på innovativa och flexibla lösningar ökar. Digitalisering, eldrivna fabriker, bilar, färjor och flyg kommer bli en del av vår fossilfria vardag.

Att framtiden går på el tycker vi är väldigt positivt, men det innebär också ett stort ansvar. Våra elnät måste kunna möta de ökade behoven och se till att den el som produceras kommer fram, snabbt och säkert. Det är här vi på Telge Nät kommer in.