Byte av elmätare

Den nya elmätaren ger dig bättre överblick och kontroll över din elanvändning – och det blir enklare att använda elnätet smart och när utrymmet är som störst. Till den nya elmätaren kan du koppla klimatsmarta tjänster för energieffektivisering och ansluta egna solceller.

Förbered dig inför mätarbytet

Elmätarbyte – smart och hållbart

Efter ett regeringsbeslut har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner.

Klimatförändringar gör att fler ställer om till en hållbar, fossilfri, framtid och att efterfrågan på innovativa och flexibla lösningar ökar. Digitalisering, eldrivna fabriker, bilar, färjor och flyg kommer bli en del av vår fossilfria vardag.

Att framtiden går på el tycker vi är väldigt positivt, men det innebär också ett stort ansvar. Våra elnät måste kunna möta de ökade behoven och se till att den el som produceras kommer fram, snabbt och säkert. Det är här vi på Telge Nät kommer in.

Smarta elmätare – en viktig del i ett hållbart elnät

En förutsättning för omställningen är att byta ut befintliga elmätare till nya smarta elmätare med standardiserade funktioner. De skapar helt nya förutsättningar för energimarknadens utveckling.

De smarta elmätarna har nya funktioner med detaljerad information som gör att vi kan ta in mer vind och sol i våra elnät och utveckla dem till att bli mer flexibla och effektiva.

Genom ny teknik och bättre förståelse för samhällets energibehov kan vi också anpassa näten och undvika trängsel i ledningarna. Vilket också gör att det blir enklare och snabbare att förutspå, förebygga och förkorta strömavbrott.

Nya smarta tjänster

Den nya mätaren har direkta fördelar för dig som kund och är en förutsättning för både smartare elnät och smartare hem. När du kopplar på tjänster får du:

  • en tydligare bild av din elanvändning
  • möjlighet att jämföra din förbrukning med andras
  • möjlighet att påverka din förbrukning

Elmätaren är även klar för solpaneler så att du kan producera, använda och sälja egenproducerad el.

Bra för både hem och klimat

De stora vinsterna blir tydligare på sikt. När vi kan se effekten av hur elmätarbytet hos cirka 54 000 har påskyndat utvecklingen av energismarta lösningar som gör det enklare att jobba, leva och agera energieffektivt. Det tycker vi är smart – för både hem och klimat.

Säkerställ att vi kan kontakta dig

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss så fort som möjligt. Då kan vi nå dig på ett smidigt sätt inför och under mätarbytet.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Har du frågor om tidsbokningen eller vill ändra den?

Frågor om tidsbokningen och elmätarbytet besvaras av vår samarbetspartner OneCo:s kundservice.

Är du fastighetsägare?

Om du är fastighetsägare finns det några särskilda saker du behöver tänka på inför elmätarbytet. Här har vi samlat information som är bra att känna till.

Det här gäller för flerbostadshus, brf:er och företag

Viktigt att veta:
  • Elmätarbytet inkluderar alla privat- och företagskunder i vårt nätområde och är ett viktigt steg i utvecklingen.
  • Du kommer i god tid innan elmätarbytet få information skickad till dig. Du behöver inte göra något förrän vi kontaktar dig.
  • Ett kortare strömavbrott på cirka 15 minuter sker under bytestiden.
  • Teknikerna som besöker dig har bil, kläder och legitimation med Telge Näts och OneCo:s logga.
  • Om din elmätare sitter åtkomligt för oss (till exempel i fasadskåp eller elrum) behöver du inte vara hemma under bytet.
  • Tänk på att kontrollera att elen fungerar efter bytet.
  • Information om nytt elmätarnummer och mätarställning kommer på nästa faktura efter bytet.