En kvinna står vid en trätrappa
Porträttet

En förening – tre jourer

Vem som helst kan bli utsatt för brott. Brott, våld och övergrepp förekommer i alla samhällsgrupper och drabbar alla typer av människor; barn, unga, äldre, män och kvinnor.

Komplement till samhällsinsatser

Södertäljejourerna är en unik förening som består av tre olika jourer: Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren i Södertälje som tillsammans kämpar för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.

– Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening och tog namnet Södertäljejourerna 2019. Vi arbetar för att vara ett självklart komplement och alternativ till samhällets insatser för jourernas målgrupper och en plattform för ideellt engagemang, genom stödverksamhet, våldsförebyggande insatser och påverkansarbete, berättar Jessica Norin Ortiz, operativ chef för Södertäljejourerna.

Deras arbete ska också genomsyras av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948), konventionen om barnets rättigheter (1989) och deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (1993).

Ett stort samhällsproblem

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts. Våld i nära relationer kan även leda till svåra sociala problem.

– Både kvinnor och män kan utsättas för våld i nära relationer, och våldet kan drabba alla. Men kvinnor drabbas oftare av våld där förövaren är närstående och förövaren är i majoriteten av fallen en man, säger Jessica Norin Ortiz.

Kvinnojouren Annfrid, som är en av de jourer som ingår i Södertäljejourerna, vänder sig enbart till kvinnor. De stöttar kvinnor som har, är eller riskerar att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnojouren Annfrid har också ett skyddat boende dit kvinnor från hela landet kan placeras.

– Vi öppnade vårt skyddade boende i augusti 2020. Ett skyddat boende är ofta ett viktigt första steg för våldsutsatta kvinnor och barn att komma bort från sin förövare, berättar Jessica.

Det tar i snitt sju gånger att lämna en våldsam relation och därför är det viktigt att ha förståelse och tålamod för någon som väljer att gå tillbaka förklarar Jessica.

Stöd, rådgivning och aktiviteter

Södertäljejourerna erbjuder de som söker sig till dem stödsamtal i grupp eller enskilt, allmän- och juridiskrådgivning, stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser, medföljning till möten, polisförhör och rättegångar, barnpassning vid samtal och möten, aktiviteter samt kontaktskap.

– Vi arrangerar också kurser och föreläsningar till både yrkesverksamma som till skolungdomar. Det kan handla om ämnen som maskulinitet och normer, genus, hbtq+, våld, heder, sexuellt våld och kopplingen däremellan, berättar Jessica.

– Södertäljejourerna är en unik förening bestående av tre olika jourer, en kvinno-, ungdoms -och brottsofferjour som tillsammans når ut till fler än 5 000 människor, säger Jessica Norin Ortiz, operativ chef för Södertäljejourerna.

Öka självkänslan

Juventas ungdomsjour stöttar alla ungdomar som är mellan 13 och 21 år och bor i Södertälje kommun. Hit kan ungdomar vända sig för att få stöd med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om.

– Det kan vara en kurator som man kan få prata med, chatta i vår stödchat eller få stöd via ett storasyskon, säger Jessica och förklarar att syskonskapet är en insats till unga som via fysiska träffar några gånger i månaden ökar ungas självkänsla, sociala samvaro och ger möjlighet att lära känna en ny person att ha roligt med.

– Juventas ungdomsjour jobbar för att ungdomar ska känna att de har en plats i samhället och att de är viktiga. De finns där för att stötta, peppa och lyssna på unga och genom det arbetet hoppas vi på att minska våld och psykisk ohälsa, säger Jessica.

Erbjuder kostnadsfritt stöd

Till Kvinnojouren Annfrid samt till Juventas ungdomsjour kan enskilda personer söka sig. Till Brottsofferjouren i Södertälje kan man söka hjälp själv men också polisen hänvisar brottsoffer dit.

Brottsofferjouren i Södertälje startades som den första brottsofferjouren i Sverige 1984 och de ger kostnadsfritt stöd, vägledning och information till brottsutsatta, vittnen och deras anhöriga boende i Södertälje och Salem.

– Det kan vara genom stödsamtal, telefonstöd och vittnesstöd, förklarar Jessica.

”Det finns så mycket kraft i människan.”

Volontärer och medlemmar

De tre jourer som ingår i Södertäljejourerna har ett nära samarbete och arbetet finansieras av kommunala stöd och fondpengar. På varje jour arbetar det två personer men utan volontärerna skulle de ha svårt att klara av att bedriva sin verksamhet.

– Vi är alltid i behov av volontärer så är du intressera så ta kontakt med oss. Vi har få manliga volontärer så jag hoppas att det är några män som hör vår efterlysning, säger Jessica.

Man kan också stödja verksamheten med att bli medlem i föreningen. Som medlem kan du påverka verksamheten och delta i de evenemang som föreningen arrangerar.

– Medlemsavgiften för ett år är 150 kronor för privatperson, 200 kronor för familj och 200 kronor för en förening/organisation, informerar Jessica och uppmanar alla som vill veta mer att kika in på de olika jourernas Facebook och Instagramkonto.

Kontakta Södertäljejourerna:

Bli medlem:

  • 150 kr/år för privatperson, 200 kr/år för familj.
  • Bankgiro: 5652 9852
  • Swish: 1233 022 688
  • Ange att betalningen avser medlemsavgift och skriv ditt namn och mejl.