Sopor, sortering och återvinning

Hur sorterar jag mina sopor? Vad ska gå till återvinning? Det är inte alltid enkelt att avgöra. Därför har vi samlat all information om vad som gäller för sophantering och sortering så att det ska bli lätt att göra rätt.

Avfall och sopsortering

Som hyresgäst hos oss finns det goda möjligheter till sortering av ditt avfall. Alla våra hyresgäster har möjlighet att sortera mat- och restavfall samt hushållssopor nära hemmet.

Mat- och restavfall

Ditt matavfall slänger du i den prickiga papperspåsen. Mat- och restavfallspåsarna lämnar du i behållaren för mat- och restavfall. I papperspåsen ska endast matavfall slängas, för att sedan kunna bli biobränsle.

Du får en halvårsranson av papperspåsar av oss. Vid behov av fler kan du hämta nya papperspåsar på ditt distriktskontor.

Förpackningar och tidningar

På flera platser i våra områden finns platser där du kan sortera dina förpackningar och tidningar. Dessa ska inte slängas som restavfall.

Grovavfallsbilen

Två gånger per år besöker grovavfallsbilen våra bostadsområden. Då kan du som hyresgäst enkelt bli av med ditt grovavfall nära hemmet.

Exempel på avfall som du kan lämna till grovavfallsbilen är bokhyllor, soffor, pulkor, skidor, presenningar, utemöbler och trasiga cyklar.

Du kan inte lämna till exempel elektronik, kemikalier eller bildäck till grovavfallsbilen. Dessa saker lämnas till återvinningscentralerna eller Telge Återvinnings tjänst Rullande återvinning.

När kommer grovavfallsbilen?

Se höstens schema

Avfall och avfallssortering

Det finns två återvinningscentraler i Södertälje, Returen och Tveta. Dit åker du själv med ditt grovavfall, elavfall och farligt avfall (till exempel färgburkar, kemikalier eller motorolja).

Även du som bor hos oss i markplan och behöver slänga ditt trädgårdsavfall hänvisas till återvinningscentralerna.

Hitta till återvinningscentralen

Sorteringsguiden

Ibland är det svårt att veta vad som ska sorteras var. Ta hjälp av vår smarta sorteringsguide!

Testa sorteringsguiden

Rullande återvinning

Även Telge Återvinnings tjänst Rullande återvinning besöker olika områden i Södertälje två gånger per år. Till skillnad från grovavfallsbilen kan du här även lämna kemikalier, elektronik eller saker till återbruk såsom kläder eller leksaker.

Läs mer om Rullande återvinning