Snöröjning i ditt område

I våra bostadsområden är det Södertälje kommun som snöröjer.

Så går snöröjningen till

Snöröjningen börjar alltid med att tillfartsvägarna in i området plogas med större maskiner, eftersom räddningstjänsten måste ha framkomliga vägar.

Inne i själva bostadsområdet används mindre maskiner. Närmast porten kommer maskinerna inte åt, där ser vi till att det skottas.

När bostadsområdet är snöröjt plogas parkeringarna. Det är bra att känna till att varje hyresgäst ansvarar själv för att skotta sin egen parkeringsplats.

Mer information

På Södertälje kommuns webbplats kan du läsa mer och hålla koll på "plogwebben".