Din elmätare

Från din elmätare kan vi läsa av din förbrukning varje dag. Avläsningen ligger till grund för din faktura. För att mätningen ska gå rätt till är det viktigt att det alltid finns ström till elmätaren. Vi följer de krav som myndigheten SWEDAC ställer på nätägare och vi gör återkommande kontroller av mätningen.

Så fungerar elmätaren

 1. Pulsindikator - registrerar förbrukning (1 000 blink/kwh).
 2. Indikatorlampa för elmätarens strömbrytare.
  • lampan blinkar rött = strömmen kan sättas på med hjälp av strömbrytaren (5).
  • lampan är släckt = strömmen är på.
  • lampan lyser rött = låst av nätägaren, kontakta Telge Näts kundservice.
 3. Display - visar information om mätarställning och OBIS-kod (se exempel på olika OBIS-koder nedan).
 4. Meny - tryck för att ändra vad som visas i displayen. Efter två minuter återgår skärmen automatiskt till att visa OBIS-kod 1.8.0 (förbrukning, levererad el från elnätet).
 5. Strömbrytare - används vid tillfällig avstängning av el till fastigheten.
 6. Serviceport - används av Telge Nät.
 7. HAN-port (RJ12). Läs mer om HAN-porten.

Exempel på OBIS-koder

 • 1.8.0 = visar hur mycket el som använts i kwh.
 • 2.8.0 = visar överskottet av den energi som producerats från exempelvis solpaneler och levererats tillbaka till elnätet i kwh, efter att egen förbrukning dragits bort.
 • 1.7.0 = visar den effekt som tas ut från elnätet just nu i kW.
 • 2.7.0 = visar den producerade effekten som exporteras till elnätet just nu i kW.
 • 3.8.0 och 4.8.0 = visar så kallad positiv och negativ reaktiv effekt i kVArh.