Din elmätare

Från din elmätare kan vi läsa av din förbrukning varje dag. Avläsningen ligger till grund för din faktura, därför är det viktigt att mätningen går rätt till. Vi följer de krav som myndigheten SWEDAC ställer på nätägare och vi gör återkommande kontroller av mätningen.

Så fungerar elmätaren

 • (A) Displayen visar din mätarställning och förbrukning i kWh.
 • (B) Optiskt öga som används vid omprogrammering.
 • (C) Den här pulslampan blinkar i takt med din förbrukning, 1 000 blink/kWh.
 • (D) Den här lampan visar elmätarens status. När mätaren är igång är lampan släckt. När mätaren är frånkopplad lyser den med grönt eller rött sken (grönt = tillslag är möjligt, rött = tillslag är inte möjligt).
 • (E) Använd tryckknappen för att bläddra i displayen: Mätaren visar mätarställning i kWh om man inte tryckt på knappen. När man trycker på knappen visar displayen:
 • (F) Brytarfunktionen: I displayen står det dCon.
 • (G) Momentan ström per fas: Displayen växlar mellan A (ampere) och respektive fas (vid 3-fasmätare, en sida per fas).
 • (H) Momentan spänning per fas: Displayen växlar mellan V (volt) och respektive fas (vid 3-fasmätare, en sida per fas).
 • (I) Mätarställning för -kWh (används vanligtvis inte).
 • (J) Mätarställning för +kVArh (används vanligtvis inte).
 • (K) Mätarställning för -kVArh (används vanligtvis inte).
 • (L) Två sidor med mjukvaruversionsnummer: I displayen står två olika sifferkombinationer.
 • (M) Displaytest: Alla fält i displayen tänds upp.
 • (N) Här ser du information om din mätare, till exempel ditt mätarnummer.

Mer information