Beställa elnätsanslutning

När du ska ansluta dig till en elservis behöver du anmäla det minst fem månader i förväg.

För att koppla in en ny elmätare och skapa ett nytt abonnemang i en befintlig fastighet eller anläggning ska en behörig elektriker förbereda installationen.

Om du vill ha större effekt kan en förstärkning av servisen behövas, till exempel om du har installerat en extra elkrävande utrustning.