Ersättning och skadestånd

I vissa fall kan du som konsument ha rätt till ersättning för utgifter, inkomstbortfall eller annan förlust. Regler regleras i ellagen kap 11 och i allmänna avtalsvillkoren Nät 2012K.

Skadestånd

Om en skada uppstått, exempelvis till följd av att vi utfört ett arbete eller när något gått sönder i samband med ett strömavbrott så kan du ansöka om skadestånd. Då fyller du i skadeståndsansökan på den här sidan.

Avbrottsersättning

Om du som är elnätskund i Södertälje eller Nykvarns kommun drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du möjlighet att få avbrottsersättning för det. Registreringen av strömavbrottet sker automatiskt, du behöver därför inte ansöka om avbrottsersättning.

Via aktuella driftstörningar kan du se ifall avbrottet är registrerat i vårt system. Om det inte registrerats så ska du höra av dig till oss och anmäla det.

Se aktuella driftstörningar

Ersättning vid strömavbrott

Avbrottsersättningen omfattar alla våra elnätkunder, under förutsättning att anläggningen inte varit elektriskt frånkopplad vid tillfället. Hur stor avbrottsersättningen är beror på hur länge du varit utan ström och vad du betalar i nätavgift. Se tabellen nedan.

Maximal avbrottsersättning är högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därför bli lägre än vad som framgår av kolumnen lägsta belopp.

Antal timmar Ersättning i % av årlig nätavgift Lägsta belopp
12-24 h 12,5 % 1 000 kr
24-48 h 37,5 % 2 000 kr
48-72 h 62,5 % 3 000 kr

Information och länkar