Avgifter och priser

I Södertälje råder självkostnadsprincipen för vatten och avlopp. Inga skattepengar används i verksamheten, men den är heller inte vinstdrivande. Du betalar för din egen förbrukning och de tjänster du använder, helt enkelt.

Här kan du läsa mer om VA-taxans delar och hur den fungerar.