Hemsortering

Med hemsortering bidrar du till att spara naturens resurser, till glädje för framtida generationer. Ditt avfall blir en del av kretsloppet eftersom det tas om hand och återvinns till nya material.

Sortera direkt i tunnan

Hemsortering för dig som har soptunna är precis som det låter - sopsortering på hemmaplan, du behöver inte lämna tomten.

Med Hemsortering återvinner du enkelt och bekvämt i egna tunnor som är indelade i fack för tidningar och förpackningar.

Hemsortering för alla villor och fritidshus

Under våren 2023 kommer alla villor och fritidshus i Södertälje få sina avfallskärl utbytta mot två nya för hemsortering. Permanentboende kommer att få två nya 370-literskärl och fritidshus kommer att få två nya 240-literskärl.

 • Bredd: 58 cm
 • Djup: 78,1 cm
 • Höjd: 107 cm
 • Bredd: 74,5 cm
 • Djup: 85 cm
 • Höjd: 107 cm

Så sorterar du i tunnorna

Tunnorna är märkta med nummer. Varje tunna har fyra fack som är märkt med tydliga dekaler som säger vad som ska läggas i respektive fack.

 • matavfall
 • restpåsen
 • pappersförpackningar
 • färgat glas
 • hårda plastförpackningar

Tunna 1 töms varannan vecka året om.

 • tidningar
 • ofärgat glas
 • metallförpackningar
 • mjuka och hårda plastförpackningar

Tunna 2 töms var fjärde vecka året om.

Låda för batterier och lampor

I hemsorteringen ingår en röd låda för batterier och lampor. Förvara boxen inomhus och när det är dags för tömning hänger du boxen på det kärl som står på tur för att tömmas. Det vill säga, du kan hänga boxen på både kärl 1 och kärl 2.

Vad kostar abonnemanget?

Beroende på storlek på tunna och typ av abonnemang är priset 1 390-2 515 kronor per år.

Priset innehåller både en fast och en rörlig del. Du som är kund hittar mer information om dina kostnader på Mina sidor.