Hänsyn, trivsel och grannsämja

I flerfamiljshus är det många som ska samsas. Därför är det viktigt att alla visar hänsyn till varandra.

Här hittar du information, tips och råd om hur du själv kan bidra till en god boendemiljö – och vad du kan förvänta dig av dina grannar.