Jämförelseprofiler för småhus och villa

Här hittar du information om graddagskorrigerade jämförelseprofiler för villor/småhus i Södertäljes fjärrvärmenät. I Södertälje har småhus och villor en snittförbrukning på 17 MWh/år ett normalår.

Så påverkas förbrukningen

Det finns flera faktorer som kan påverka förbrukningsstatistiken för din fastighet. Exempel på sådana faktorer är:

  1. Fastighetens byggnadsår och eventuella energibesparande åtgärder som utförts.
  2. Hur många som bor i fastigheten, inomhustemperaturen och hur ofta och länge ni duschar.
  3. Om det finns en pool kopplad till fjärrvärmen. Den påverkar din förbrukning speciellt om poolen enbart värms under sommaren.

Två identiska fastigheter kan därför ha väldigt olika förbrukningsmönster beroende på ovan nämnda faktorer.

Se över värmeväxlaren

Din fastighets förbrukningsprofil för fjärrvärmen kan ha andra procenttal än de som finns i graferna nedan och det är fullt normalt.

Det kan även vara klokt att låta en servicetekniker se över fjärrvärmeväxlaren med jämna mellanrum för att undvika dyra reparationer eller en dåligt fungerande uppvärmning.

Graferna nedan utgår från hur en normal energiförbrukning ser ut under ett år samt Boverkets byggregler.