Om fjärrvärmen inte fungerar - felsökning

Är elementen kalla och varmvattnet borta? Eller funkar det ena men inte det andra? Så här gör du för att felsöka fjärrvärmen själv.

Vad är det som inte fungerar?

Kontrollera först vår sida för driftstatus för att se om det gäller ett allmänt fel på fjärrvärmenätet.

Se aktuell driftstatus

Kontrollera vatten och element

Kontrollera om både varmvattnet och elementen är kalla. Är något av systemen varma finns fjärrvärme fram till huset. Då ligger felorsaken i fastighetens anläggning.

Felanmäl fjärrvärme

Om både varmvatten och element är kalla, besök sidan för driftstatus för att ta reda på om fjärrvärmen till din bostad eller i ditt närområde är avstängd.

Är det ingen avstängning kontaktar du din fastighetsägare. Om det är du som äger fastigheten, kontakta en entreprenör för felhjälp i din anläggning.

Uppstår problem med fjärrvärmen i ditt hus är det bra att i första hand se över fastighetens fjärrvärmecentral och övriga system som finns i fastigheten.

Beror avbrottet på att fjärrvärmeleveransen upphört felanmäler du det till vår kundtjänst: