Vatten, avlopp och kretslopp

Södertälje har varit känt för sitt goda dricksvatten ända sedan 1800-talet. Det är något vi fortsätter att värna om, och vi arbetar för att du ska få gott och friskt vatten så fort du vrider på kranen. Men vi tar också hand om avloppsvattnet och renar det så att det återigen blir prima dricksvatten.