Vatten, avlopp och kretslopp

Södertälje har varit känt för sitt goda dricksvatten ända sedan 1800-talet. Det är något vi fortsätter att värna om – du ska få gott och friskt vatten så fort du vrider på kranen.

Vi tar också hand om avloppsvattnet och renar det så att det återigen blir prima dricksvatten.