Närsortera i Södertälje

Den 1 januari 2024 tog kommunerna i Sverige över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen. Detta i enlighet med ett regeringsbeslut som togs sommaren 2022 och är en del av handlingsplanen för Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar?

Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinningen till år 2030.

Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att samordna insamlingen av förpackningar med insamlingen av mat- och restavfall samt returpapper. Det innebär en möjlighet att effektivisera avfallshanteringen.

Det blir också ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen. Att också inkludera samlokaliserade verksamheter skapar samordningsvinster.

Närsortering gör det lätt att göra rätt

Erfarenheten visar att mer förpackningar kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Tidigare har insamlingen av förpackningsavfall gått under namnet Fastighetsnära insamling (FNI), men kallas numera närsortering. 

Vad betyder närsortering för Södertälje kommun?

Enligt nya regeringskrav tog landets kommuner över förpackningsinsamlingen av hushåll samt ansvarar för utsortering av matavfall från och med 1 januari 2024.

I Södertälje har vi redan infört den grönprickiga matavfallspåsen och Hemsortering för alla villor och fritidshus. Vi står därför väl förberedda inför de nya kraven.

Vi tar över Södertäljes återvinningsstationer

Nästa steg för oss gällande insamlingsansvar av förpackningar blir övertagande av Södertäljes återvinningsstationer som hittills skötts av företaget FTI. På vår sida Återvinningsstationer kan du se när nästa tömning eller hämtning sker. Du kan också skicka in en felanmälan. 

Närsortering i flerfamiljshus innan 2027

Vårt arbete för ett tryggare och renare Södertälje fortsätter och innan 2027 ska alla flerfamiljshus i kommunen ha infört närsortering.

När det kommer till flerfamiljshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för miljörum och sorteringsmöjligheter. Genom att redan i dag välja närsortering kan du sänka dina avfallskostnader och bidra till ett renare Södertälje.

Är du en fastighetsägare som inte har närsortering (tidigare fastighetsnära insamling, FNI) i dag, kontakta oss så hjälper vi dig. 

Viktiga datum för kommuner i Sverige:

  • 30 september 2023. Kommunerna ska lämna uppgifter till naturvårdsverket.
  • 1 januari 2024. Sveriges kommuner tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll genom återvinningsstationerna och närsortering. 
  • 1 januari 2026. Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027. Alla kommuner ska ha infört närsortering av förpackningsmaterial från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommunen ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.