Elprisets tre delar

Summan du ska betala på din elfaktura består av olika delar: elen du använder, själva elnätet som används för att leverera din el samt skatter och avgifter.

Elhandel: 30 procent

Din elhandelsavgift består i den el som du köpt av ditt elhandelsföretag och utgör cirka 30 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna avgift går till elproducenterna som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

Elnät: 25 procent

Avgiften för transport av elen till dit där du behöver den. Elnätsavgiften betalas till elnätsföretaget och utgör cirka 25 procent av totalkostnaden.

Skatter och avgifter: 45 procent

I skatter och avgifter avses energiskatt, elcertifikat och moms som betalas till staten och myndigheter. Skatter och avgifter utgör cirka 45 procent av totalkostnaden. Energiskatten varierar mellan olika delar i Sverige. Detta är kostnader som varken vi som elnätsbolag, elhandelsbolag eller du som elkund kan påverka.

  • Energiskatt på el betalas på din faktura från elnätsföretaget. 1 januari 2021 höjdes skatten med 0,30 öre per kWh. Din nya skatt blir 44,50 öre inkl. moms (35,60 öre exkl. moms) per kilowattimme (kWh). Energiskatten Indexjusteras årsvis.
  • Enligt ett statligt beslut betalar du som kund för elcertifikat, i syfte att stimulera utbyggnad av el från förnyelsebara energikällor – sol, vind, viss vattenkraft och biobränslen. Elcertifikat betalar du till ditt valda elhandelsföretag.
  • 25 procent moms läggs på elnätspriset, elhandelspriset, energiskatten och elcertifikaten.
  • Myndighetsavgifter ingår i denna post. Dessa avgifter ingår som en del i ditt fasta elnätspris och betalas månadsvis till ditt elnätsföretag. En lågspänningskund betalar 68,32 kronor per år i elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.

Utöver dessa skatter och avgifter finns andra politiskt bestämda avgifter som påverkar prissättningen på den nordiska elbörsen. Det gäller till exempel handelssystemet med utsläppsrätter inom EU, samt skatter och avgifter på elproduktion.

Källa: Energiföretagen