Elprisets tre delar

Summan du ska betala på din elfaktura består av tre olika delar: elen du använder, själva elnätet som används för att leverera din el samt skatter och avgifter.

Elhandel: 30 procent

Din elhandelsavgift består i den el som du köpt av ditt elhandelsföretag och utgör cirka 30 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna avgift går till elproducenterna som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

Elnät: 25 procent

Elnätsavgiften för distribution av elen hem till dig är det som du betalar till oss på Telge Nät. Elnätsavgiften utgör cirka 25 procent av din totala kostnad.

Skatter och avgifter: 45 procent

I skatter och avgifter avses energiskatt, elcertifikat och moms som betalas till staten och myndigheter. Skatter och avgifter utgör cirka 45 procent av totalkostnaden. Energiskatten varierar mellan olika delar i Sverige. Detta är kostnader som varken vi som elnätsbolag, elhandelsbolag eller du som elkund kan påverka.

Utöver dessa skatter och avgifter finns andra politiskt bestämda avgifter som påverkar prissättningen på den nordiska elbörsen. Det gäller till exempel handelssystemet med utsläppsrätter inom EU, samt skatter och avgifter på elproduktion.

Källa: Energiföretagen