Förbered inför våren

Snart är våren här och det är dags att ta fram utemöblerna och göra fint på balkong och uteplats inför varmare dagar. Här kommer några saker att tänka på för allas trivsel.

Rengöring av balkongen

Tänk på att inte rengöra balkong eller uteplats med vatten eftersom det kan skada fastigheten och dina grannars egendom. Sopa upp skräpet med borste och gnugga bort eventuella fläckar med en våt trasa.

Blomlådor

Av säkerhetsskäl och för allas trevnad får inget hängas utanför balkongen, exempelvis flaggor, belysning och annat som riskerar att falla ned. Blomlådor måste hängas på insidan av balkongräcket. En låda som hängs utanför räcket riskerar att ramla ner.

Tänk även på att vatten och jord kan smutsa ner balkongerna nedanför eller skada föremål. Använd därför en måttlig mängd vatten till dina blommor som står ute på balkongen. Växter som planteras får vara max 30 centimeter högre.

Skaka mattor

Det är förbjudet att skaka mattor från fönster och balkong. Om du skakar mattor från din lägenhet kan smuts och damm komma in till grannarna genom fönster och balkongdörrar och störa den allmänna trivseln.  

Mata inte fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar i bostadsområdet varken på balkong, uteplats, gårdar, parker eller allmän mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur som råttor och möss som kan ta sig in i bostäderna.