Uppkoppling och drift

Om du har långsam uppkoppling, om det laggar, om du har sämre bild- och ljudkvalitet eller om du har andra problem som gäller internet, tv eller telefoni – börja med att göra en egen felsökning. Det är också en bra idé att titta in på vår sida driftstatus för att se om det pågår någon störning.

Information om driftstörningar

Vid planerade arbeten, driftstörningar eller avbrott lägger vi ut information via vår driftstatus-sida. Där ser du vilka eventuella störningar som pågår och när felet beräknas vara åtgärdat. Du ser även planerade avbrott för drift och underhåll.

Funkar inte ditt internet, tv eller telefoni?

Om du inte kan åtgärda felet på egen hand är det alltid till din tjänsteleverantör du gör felanmälan. Tjänsteleverantören skickar ärendet vidare till oss om de misstänker fel på själva fibernätet.