Återvinnings­stationer

På återvinningsstationen lämnar du tidningar, förpackningar av papper, metall, plast och glas och batterier. Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning gör du en viktig insats för miljön.

Det ska vara lätt att återvinna

Återvinningsstationer finns på många platser för att det ska vara lätt att lämna avfall till återvinning.

Hitta närmaste återvinningsstation

I kartan längre ner på sidan ser du var de finns. Där kan du också söka efter en station.

Hjälp oss genom att felanmäla

Är återvinningsstationen skräpig eller kärlen fulla? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas.

Felanmäl återvinningsstation