Tema: Social hållbarhet

Huskurage kan skapa trygghet

För oss på Telge Bostäder är trygghet en av de viktigaste frågorna, därför arbetar vi med Huskurage.

Förebygga och förhindra våld

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren.

Huskurage är en våldspreventiv metod som syftar till att förebygga och förhindra våld i nära relation.

Misstänker du att en granne far illa?

  1. Ring på hos grannen för att höra hur det är. Du behöver inte stå kvar, det kan hjälpa bara att visa att du finns där.
  2. Vid behov - hämta hjälp av andra.
  3. Om situationen är akut eller hotfull, ring polisen på 112.

Kontakta socialtjänsten om du är orolig för att ett barn far illa.

Genom att visa civilkurage kan vi tillsammans rädda liv och förändra tillvaron för utsatta vuxna och barn som lever med våld i sina hem.

Mer information

Symbol för huskurage