Byte av vattenmätare

Nu tar vi nästa steg till en smart och hållbar stad med syfte att möta framtidens krav på noggrann mätning, minskat läckage, förbättrad service samt kostnadseffektivitet för våra kunder.

Förbered dig inför mätarbytet

Vi byter till smarta vattenmätare

Mätarna för vatten byts ut löpande i samband med din nästa revision. Bytet är kostnadsfritt och du kommer få information i god tid innan det är dags att byta din vattenmätare. Vid bytet kommer äldre modeller bytas ut till smarta mätare med automatisk avläsning.

Är du fastighetsägare?

Flerbostadshus, bostadsrättsförening eller företag

Om du är fastighetsägare finns det några särskilda saker du behöver tänka på inför vattenmätarbytet. Här har vi samlat information som är bra att känna till.

Frågor och svar om vattenmätarbytet

Nej, det gör vi aldrig. Får du ett samtal där personen pratar om mätarbytet och ber dig logga in med bank-id, så avsluta samtalet. Detta är ett bedrägeriförsök.

Under perioden 2022-2024 kommer Telge Nät att byta ut alla el, vatten och fjärrvärmemätare i Södertälje och Nykvarns kommun. Vi på Telge Nät ber aldrig våra kunder att uppge sitt bank-id, i något sammanhang, via telefon. Samma regler gäller självklart även för vår samarbetspartner OneCo, som utför mätarbyten på uppdrag av Telge Nät.

Betrakta alltid ditt bank-id som den identitetshandling det är.

Känner du dig osäker, be att få ringa upp Telge Nät själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen arbetar på Telge Nät, eller hos vår samarbetspartner OneCo.

Kontakta vår kundservice

För att mätarplatsen ska vara godkänd inför vattenmätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:

  1. Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (OBS! LK580, 581 och 582 är ej godkända ventiler och ska bytas oavsett).
  2. Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
  3. Skjutbar kopplingshylsa.

Om någon av ovanstående delar saknas, konsultera en rörmokare för råd om hur du skapar en godkänd mätarplats.

Ja. Kravet på att en konsol ska finnas och vara fastmonterad gäller även för de vattenmätare som finns i en mätarbrunn.

Vid nästa vattenmätarbyte om ytterligare 10 år kan det vara så att kraven för mätarbrunnar har skärpts ytterligare.

För att minska risken att en åtgärd av mätarplatsen kan behövas vid två mätarbyten i rad rekommenderar Telge Nät dig med mätarbrunnar att antingen flytta in mätarplatsen i ditt hus eller installera en höj- och sänkbar konsol i brunnen.

SWEDAC ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar:

  1. Avstängningsventiler före och efter mätaren
  2. En bygel som sitter fast i exempelvis en vägg
  3. En skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel)

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har Telge Nät beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Ja. Telge Nät arbetar enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som regleras och beslutas av kommunfullmäktige. I denna står det att vi har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion.

Fram tills att fastigheten är såld och ägarbyte har skett så ansvarar du som nuvarande fastighetsägare för att förbereda och möjliggöra ett mätarbyte.

Om fastigheten blir såld innan vattenmätarbytet är genomfört är det viktigt att du som säljande husägare informerar nästa husägare om att bytet är på väg att ske på fastigheten.

Telge Nät tar kontakt med nästa fastighetsägare först efter att ägarbytet skett.

För att en vattenmätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det svårt med utrymme och du har svårt att se hur den kan få plats, kontakta en rörmokare för råd om hur du skapar en godkänd mätarplats.

Ja. Om fastigheten har eget vatten och är aktuell för mätarbyte så är det för att fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. Den vattenmätare som ska bytas är knuten till din taxa för spillvatten och kravet för mätarplatsens utformning gäller även i dessa fall.

När vinkeln på mätarplatsen byts, det vill säga från stående till liggande eller tvärtom, går det inte att sätta tillbaka gamla vattenmätaren. Då installeras en passbit för vattenmätaren under en period.

Har du fått en passbit installerad? Kontakta oss så att vi kan planera ditt vattenmätarbyte.

Varje tekniker kontrollerar sitt eget arbete enligt gällande elsäkerhetsanvisningar. Utöver det genomförs kontinuerliga stickprov, så kallade kvalitetskontroller, av vår samarbetspartner OneCo.

Om vi behöver besöka dig för kvalitetskontroll efter mätarbytet får du ett informationsbrev i god tid innan vi kommer.

Om du är hemma vid bytet och olyckan är framme, prata i första hand med tekniker på plats. Annars hör du av dig till vår samarbetspartner OneCo:s kundtjänst. Ta gärna ett foto på skadan innan något eventuellt flyttas eller lagas.