Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är Södertäljes största miljösatsning och har dessutom en låg investeringskostnad för dig som kund i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Som fjärrvärmekund blir du delaktig i fjärrvärmens positiva miljö- och hållbarhetsaspekter.

Tryggt och bekvämt

Visste du att fjärrvärme gynnar Södertälje med arbetstillfällen och ekonomisk utveckling? Vi ser det som ett samarbete i ett kretslopp av energi. Ett kretslopp som vi alla är med och bidrar till.

En av fjärrvärmens stora fördelar är att man sällan behöver oroa sig för köldknäppar och leveranssäkerheten är hög. Fjärrvärmecentralen tar liten plats, den är tyst och driftsäker.

När du ställt in centralen efter husets värmebehov sköter den sig i princip själv och anpassar sig dessutom efter yttertemperaturen. Du har obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera någon kalldusch.

Att vara fjärrvärmekund är tryggt och bekymmersfritt. En okomplicerad och beprövad teknik innebär mycket hög driftsäkerhet. Du får en jämn och pålitlig värme i huset.

Smart och hållbart

Ett fjärrvärmesystem är aldrig beroende av en energikälla. Produktionsmixen kan utvecklas och förbättras med tiden. Bränsle kan bytas ut och ersättas för att ge ännu mer prisvärd, driftsäker och energi- och miljösmart fjärrvärme genom återvinning av nära resurser.

Fjärrvärme bygger på den enkla idén att låta flera värmas av en gemensam värmekälla istället för att var och en håller med sin egen, det bidrar till minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Enskilda pannor är långt ifrån lika effektiva. Gemensam och effektiv uppvärmning ger prisvärd, energismart och driftsäker fjärrvärme till alla.

En prisvärd värmekälla

Fjärrvärme är Södertäljes största miljösatsning och har dessutom en låg investeringskostnad i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ.

På Igelsta kraftvärmeverk används huvudsakligen förnybara och återvunna bränslen, så som avfall och skogsbränslen. Där används dessutom avancerad och effektiv teknik för rening. Den omfattande rökgasreningen gör att utsläppen av miljöpåverkande ämnen blir minimala.

När de producerar fjärrvärme genererar de samtidigt el. Det innebär att bränslet används maximalt. Detta är mycket resurseffektivt och bidrar dessutom till lägre värmepriser. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva.

Priset på fjärrvärme är produktionsbaserat och dessutom konkurrenskraftigt i förhållande till andra uppvärmningsformer så som olja, el och pellets. Fjärrvärmeverken är anpassningsbara och kan använda olika bränslen beroende på pris och tillgång (halva priset jämfört med olja, cirka 30 procent billigare än el och ungefär samma pris som pellets).

Lägre utsläpp, renare luft

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, i stället för att varje hus hade sin panna, blev luftkvalitén snabbt bättre.

När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.