Beställa vatten och avlopp

Har du en fastighet som du vill ansluta till VA-nätet? Här får du reda på hur du gör för att nyansluta ett småhus eller göra en tillfällig anslutning.