Beställa VA

Har du en fastighet som du vill ansluta till VA-nätet? Här kan du ta reda på mer om hur det går till om du vill nyansluta ett småhus eller om du vill göra en tillfällig anslutning.