Beställa vatten och avlopp

Har du en fastighet som du vill ansluta till VA-nätet? Här får du reda på hur du gör för att nyansluta ett småhus.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda nya anslutningar i Hölö. Det beror på att det lokala reningsverket nått sin maxkapacitet.