Arbete nära ledning

Ska du bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra elledningar? Beställ kostnadsfri bevakning från oss på Telge Nät.

Vi bevakar för att undvika skador

Vårt elnät finns både under och över marken. När du ska bygga, gräva, spränga eller utföra andra arbeten nära en ledning är det därför bra att veta var kablarna ligger så att de inte skadas av misstag.

Kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet, så är vi med på plats och ser till att det utförs på ett säkert sätt.

Våra bevakningar är helt kostnadsfria.

Vi kan bevaka vid:

  1. Trädfällning nära elledning
  2. Schaktning nära högspänningsledning
  3. Arbete nära luftledning
  4. Sprängarbete nära elledning

Våra riktlinjer för grävning