En kvinna och en man som sitter på en trappa framför en nedklottrad vägg.
Tema: Social hållbarhet

Social hållbarhet – högt upp på agendan

Inom Telge Bostäder görs varje år satsningar för att bygga ett bättre Södertälje. Satsningarna är långsiktiga, bygger på samarbete med andra viktiga delar av samhället och utvärderas löpande för att se till att insatserna man gör är rätt.

Portvakter och trivselvärdar

Social hållbarhet är en viktig byggsten för Telge Bostäder. De flesta av insatserna bedrivs i de utsatta bostadsområdena.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen startade Telge Bostäder ett arbetsmarknadsprojekt med portvakter 2014. Portvakterna syns i och kring Telge Bostäders bostadsområden. De tar hand om lokalvården och ser till att det är snyggt och säkert på gårdarna vid bostäderna.

– Portvakterna är en viktig länk för oss i vår kontakt med våra hyresgäster, säger Gülseren Büyükbalik, chef, social hållbarhet på Telge Bostäder.

I vintras gjordes ytterligare en förbättringsinsats med fokus på att öka trivseln och tryggheten för hyresgästerna.

– I vintras införde vi något som vi kallar trivselvärdar, berättar Gülseren och fortsätter:

– Trivselvärdarna plockar skräp, kollar källargångar, sopstationer och miljörum. De finns också tillgängliga i miljöhusen vissa tider för att kunna hjälpa alla hyresgäster att sortera rätt och berättar om hur och varför vi ska återvinna.

Lyckade insatser

I maj i år samlades över 300 förskolebarn och skolbarn från F-åk 3 samt deras pedagoger för att plocka skräp tillsammans i projektet Håll Hovsjö rent.

– En mycket lyckad aktivitet som kommer att genomförs i flera av våra bostadsområden, berättar Gülseren.

Under hela skolåret 2022 medverkar Telge Bostäder i en satsning för att få fler unga att få upp intresset för idrott.

– Vår förhoppning är att de deltagande ungdomarna kommer fortsätta röra på sig även efter det att satsningen, som går under namnet Telge hjärta Södertäljes framtid – Hovsjö, är över, säger Gülseren.

Man och kvinna poserar framför en gångtunnel

– Vi samarbetar tätt ihop med andra samhällsviktiga aktörer i Södertälje. Vi för en ständig dialog med bland annat kommunen, polisen, Södertörns brandförsvar, Fältarna, Ung Fritid med fritidsgårdarna, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, Nobina, Hyresgästföreningen, Röda Korset samt privata hyresvärdar och föreningar, säger Gülseren Büyükbalik och Jonathan Kumi.

Hundratals feriepraktikanter

Telge Bostäder har sedan 2007 erbjudit feriepraktik under sommaren till ungdomar i åldrarna 16-17 år i samarbete med Södertälje kommun.

– I år tog vi emot 230 ungdomar men vi har haft så många som 500 ungdomar en sommar, förklarar Jonathan Kumi som också han arbetar med social hållbarhet på Telge Bostäder, han har titeln samordnare.

Det speciella med feriepraktikverksamheten är att det drivs av äldre ungdomar som handleder och arbetsleder yngre ungdomar.

”Målet är att skapa trygghet”

I september i år kommer Telge Bostäders Trygghetsvärdar åter nattvandra runt om i bostadsområdena varje fredag- och lördagskväll.

– Målet är att skapa trygghet på kvällstid, prata med ungdomar som är ute och lotsa dem in dem i fritidsgårdarnas verksamhet, berättar Jonathan.

– När det kommer till social hållbarhet vill vi göra rätt saker och se att våra satsningar gör verklig nytta, säger Gülseren avslutningsvis.