Folkbokföring

Folkbokföringen ligger till grund för samhällsplanering och andra viktiga funktioner i samhället. Många av dina rättigheter och skyldigheter är beroende av att du är folkbokförd på adressen där du bor. Därför är det viktigt att dina uppgifter stämmer.

Flyttat? Anmäl det till Skatteverket

Enligt lagen ska du vara folkbokförd där du huvudsakligen bor och har din nattvila, det vill säga där du brukar sova. När du flyttar ska du därför anmäla det till Skatteverket, som har hand om folkbokföringen.

Du som bor i lägenhet behöver även ange ditt lägenhetsnummer till Skatteverket. Det är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret på din ytterdörr eller i ditt kontrakt.

Gör din flyttanmälan inom en vecka

Anmäl gärna din flytt till Skatteverket i förväg men allra senast en vecka efter flytten. Då gör du en flyttanmälan till Skatteverket. För att din post ska komma till din nya adress gör du en flyttanmälan på Svensk adressändring.

Telge Bostäder kontrollerar att du är folkbokförd i din lägenhet. Det gör vi när du precis flyttat in och under tiden som du bor hos oss. En felaktig folkbokföringsadress kan leda till att du inte får behålla din bostad.

Du behöver själv anmäla ny adress till:
  • Försäkringsbolag
  • Banker
  • Tidningar
  • Vänner

Eftersändning av post

Du kan också beställa eftersändning av din post på Svensk adressändring.