Effekt, hög- och låglast

Du har säkert hört talas om att det är bra att spara energi men har du koll på effekten? Här får du reda på allt om effekttoppar, hur du använder elen smart och hur mycket el och pengar du kan spara.

Få koll på effektavgift, höglasttid och låglasttid

Effekt kan beskrivas som den mängd el som går åt för att värma ditt hem och för att dina elprodukter ska fungera. Ju högre effekt en elapparat har, desto mer el går det åt för att driva apparaten.

Vi bygger och utvecklar elnätet utifrån det behov som finns. Om vi kan minska topparna i elnätet, kan vi använda elnätet mer effektivt.

Läs mer om nya prismodellen

Du betalar för högsta effekttoppen

När du och ditt hushåll använder många saker som drar el samtidigt ökar belastningen på elnätet. Då får du också betala en högre effektavgift. Använder du i stället en sak i taget, blir effektavgiften lägre.

Du kommer att få flera effekttoppar under månaden men det är endast den högsta som du får betala för. Tidigare har du kunnat påverka din elnätskostnad genom att minska användningen av el. Med den nya prismodellen kan du även påverka genom att använda elen smart.

Sprid ut din elanvändning

Ditt maxuttag av effekt styrs utifrån storleken på din säkring. Om du överskrider ditt maximala effektuttag händer det ofta att proppen går. Det är en säkerhetsåtgärd för att minska risken för brand.

Använder du många elkrävande prylar samtidigt blir ditt effektuttag högre och du får betala mer. Sprider du ut din elanvändning i stället för att använda allt samtidigt blir ditt effektuttag lägre och du betalar mindre.

Räkneexempel

Säkringsstorlek Lägenhet
(normalt effektuttag)
Villa
(normalt effektuttag)
16 A 3 kW 9 kW
20 A 3 kW 11 kW
25 A 3 kW 14 kW
Boende i lägenhet med 20 A, maxuttag på 3 kW
  • Effektavgift: 3 kW x 22,90 kr = 68,70 kr
Boende i villa med 20 A med maxuttag på 11 kW
  • Effektavgift: 11 kW x 91,80 kr = 1 009,80 kr