Illustration. Två hjärtan.
Tema: Social hållbarhet

Orange Day belyser våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som inte minskar. En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld.

Lyser upp i orange

Orange Day, den 25 november, är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

”Ett folhälsoproblem”

Även vi på Telge Bostäder engagerar oss i den här viktiga frågan.

– Våldet mot kvinnor är ett folkhälsoproblem som får stora konsekvenser, både för enskilda individer och för samhället i stort. Genom att medverka i Orange Day-kampanjen vill vi öka människors medvetenhet om hur allvarligt och omfattande problemet är, säger Jonathan Kumi, Telge Bostäder.