Vad händer med soporna?

Vi ser till att dina förpackningar återvinns. Sopbilen har flera fack som motsvarar innehållet i varje tunna - så att det värdefulla materialet hålls isär.

Sopornas väg från sopbilen till Tveta och vidare till att återvinnas

När sopbilen hämtat dina sopor transporteras innehållet till Tveta avfallsanläggning där det töms i större högar. Varje hög består av innehållet från ett av facken i tunnan.

Materialen hämtas sedan av företag som tvättar, förbereder och återvinner till nya material.

Metallens eviga liv

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet. De sorteras ut med magneter och smälts ned.

Om vi alla i Sverige återvinner våra metallförpackningar blir den årliga enenergibesparingen motsvarande uppvärmningen av 13 900 småhus.

Glasets oändliga kretslopp

Att återvinna glas sparar både naturtillgångar och energi. Glas kan återvinnas om och om igen. Glaset sorteras, krossas och förädlas till ny råvara. Sex av tio glasflaskor i affären består av återvunnet glas.

Tydliga klimatvinster att återvinna plast

Plaståtervinning innebär stora vinster för vår planet. Förpackningarna sorteras efter sort och färg innan de blir till nya produkter.

Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning mer i månaden skulle koldioxidutsläppen varje år minska med 3 600 ton - vilket motsvarar utsläpp från 1 200 bensindrivna bilar.

Gårdagens tidning blir morgondagens nyheter

Pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går vidare till att bli fjärrvärme. En enda återvunnen dagstidning sparar tillräckligt mycket energi för att koka 38 koppar kaffe.

Låt dina matrester jobba för klimatet

Påsen med matavfall transporteras till en biogasanläggning där det rötas. Då bildas biogas som blir fordonsbränsle samt biogödsel som blir näring på åkern och kan ersätta konstgödsel.

Ett biogasdrivet fordon minskar koldioxidutsläppen med 73 procent. Två kilo matavfall ger kväve och fosfor från biogödseln som räcker för att odla tillräckligt med vete för att baka 20 stycken kanelbullar.

Visste du att...

 • Elnätikon

  En konservburk som återvinns spar energi som räcker till sju timmars tv-tittande.

 • Om alla hushåll återvann en plastförpackning mer i månaden skulle koldioxidutsläppen varje år minska med 3 600 ton - vilket motsvarar utsläpp från 1 200 bensindrivna bilar.

 • Återbrukikon

  Sex av tio glasflaskor i affären består av återvunnet glas.

Det är smart att återanvända. Visste du att…

 • Tillverkning av en t-shirt ”kostar” lika mycket vatten som ryms i tio fulla badkar.
 • Ett par jeans ”kostar” nästan åtta kilo koldioxidutsläpp vid tillverkningen.
 • En bärbar dator som väger tre kilo kan lämna 1 200 kilo avfall efter sig, som måste tas om hand för att inte skada miljön. Genom att lämna in uttjänt elektronik kan många metaller återanvändas istället för att ny metall ska grävas upp ur jorden.
 • Plastförpackningar är vanligtvis gjort av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid.