Vårt elnät

Visste du att det totalt finns nästan 300 mil hög- och lågspänningskabel i Södertälje och Nykvarns kommuner? Lägger man ut kablarna skulle de nå ända till Barcelona.

Idag är ungefär 51 400 hushåll och företag kopplade till elnätet. Vi sköter drift och underhåll, eldistribution, övervakning av anläggningar och system, utbyggnad, mätaravläsning och kundservice.

En person sitter med en laptop i knät och håller i en mobiltelefon. På golvet står en robotdammsugare.