Vårt elnät

Visste du att det totalt finns nästan 300 mil hög- och lågspänningskabel i Södertälje och Nykvarns kommuner? Lägger man ut kablarna skulle de nå ända till Barcelona.

Idag är ungefär 54­ 000 hushåll och företag kopplade till elnätet. Vi sköter drift och underhåll, eldistribution, övervakning av anläggningar och system, utbyggnad, mätaravläsning och kundservice.

bild tagen ovanifrån på en kvinna som sitter på golvet med en laptop i knät och en mobiltelefon i handen