Slamtömning

För att inte förorenat vatten ska komma ut i naturen och påverka både miljön och dricksvattnet behöver slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet.

Beställ slamtömning

Du beställer slamtömning via Mina sidor. Det blir både billigare och enklare att schemalägga din tömning, det gör du via beställningen och schemat kvarstår tills du själv ändrar.

Förbered dig innan vi kommer

  • Se till att flaggan sitter synligt så att vi hittar din anläggning. Saknar du flagga kan du beställa den utan kostnad från vår kundservice.
  • Håll vägen fri från växer, träd, snö och se till att vi inte halkar.
  • Se till att vi har lätt att komma åt din anläggning och ditt brunnslock.
  • Öppna luftventiler och gör kopplingarna lätta att komma åt.

Om vi inte kan tömma

Om slambilen har kört ut till dig men du inte förberett så att vi kunnat tömma kostar det en extra avgift. Avgiften kallas bomkörning.

Du ansvarar för din anläggning

Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler. På tillståndet från Miljökontoret ser du vad som gäller för just ditt avlopp.