När kommer sopbilen?

Här kan du som har ett sopabonnemang i Södertälje ta reda på när sopbilen kommer hem till dig och tömmer soptunnan.

Se vilken dag och tid vi kommer

Vi hämtar sopor på vardagar kl. 06.30-22.00. Därför ska du låta din soptunna stå kvar även om den inte är tömd när du kommer hem. Då är vi troligen på väg till dig.

När kommer vi till dig?

Skriv din adress här:

Om din adress inte dyker upp, kontakta kundservice så berättar de när sopbilen kan förväntas komma till dig.

Missade vi dig?

Ibland är det svårt att hämta soporna, till exempel vid besvärlig väderlek. Har du inte fått din tunna tömd? På sidan om aktuell driftstatus hittar du mer information.