”Vårt sociala hållbarhetsarbete skapar stolthet och framtidstro”

Gülseren Büyükbalik och Jonathan Kumi, Telge Bostäder

Telgebo nr 2 2022