Stadsnät

Omställningen till ett hållbart, elektrifierat och uppkopplat Södertälje pågår för fullt. Med hastigheter på upp till 1 000 Mbit/sekund är stadsnätet väl rustat för framtiden. Det möjliggör nya tjänster som gör livet lättare och som kan hjälpa oss att spara el, vatten och värme.