Stadsnät

Med stadsnätet har du tillgång till upp till 1000 Mbit/s. Stadsnätet är baserat på den senaste fibertekniken och byggt för framtidens behov av snabb och säker datatrafik. Lika självklart i ett hem som vatten, värme och el.