Fjärrvärmepris

Från 1 januari 2023 höjs fjärrvärmepriset med 4,8 procent till följd av ökade bränslepriser.

Pris för privatkunder

Fjärrvärmepriset består av två delar:

  1. En energiavgift som baseras på fastighetens förbrukning
  2. En fast avgift för drift och underhåll

Telge Nät är medlemmar i Pris- och hållbarhetsdialogen. Det är ett branschsamarbete som ska stärka ställningen för dig som kund genom dialog och ökad öppenhet kring prissättningen på fjärrvärme.

Tack för att du valt klimatsmart fjärrvärme som är lokalt producerad av förnyelsebara och återvunna bränslen.

Prislista

Priserna gäller från och med 1 januari 2023. Samtliga priser är inklusive moms.

Taxa 0: småhus (villor och radhus)

Fast avgift 5 293 kr
Energiavgift 673 kr/MWh

Total kostnad per år:
15 386 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
10 094 kr

Total kostnad per år:
18 751 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
13 458 kr

Total kostnad per år:
25 480 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
20 187 kr

Total kostnad per år:
32 209 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
26 916 kr

Taxa 0: småhus gamla prismodellen (inga nya anslutningar)

Effektavgift 694 kr x E*
Energiavgift maj-oktober 524 kr MWh
Energiavgift november-april 709 kr MWh

* E = debiteringseffekten