Fjärrvärmepris

Tack för att du valt klimatsmart fjärrvärme som är lokalt producerad av förnyelsebara och återvunna bränslen.

Pris för privatkunder

Fjärrvärmepriset består av två delar:

  1. En energiavgift som baseras på fastighetens förbrukning
  2. En fast avgift för drift och underhåll

Telge Nät är medlemmar i Pris- och hållbarhetsdialogen. Det är ett branschsamarbete som ska stärka ställningen för dig som kund genom dialog och ökad öppenhet kring prissättningen på fjärrvärme.

Prislista 2023

Priserna gäller från och med 1 januari 2023. Samtliga priser är inklusive moms.

Taxa 0: småhus (villor och radhus)

Fast avgift 5 293 kr
Energiavgift 673 kr/MWh

Total kostnad per år:
15 386 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
10 094 kr

Total kostnad per år:
18 751 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
13 458 kr

Total kostnad per år:
25 480 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
20 187 kr

Total kostnad per år:
32 209 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 293 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
26 916 kr

Taxa 0: småhus gamla prismodellen (inga nya anslutningar)

Effektavgift 694 kr x E*
Energiavgift maj-oktober 524 kr MWh
Energiavgift november-april 709 kr MWh

* E = debiteringseffekten


Prislista 2024

Priserna gäller från och med 1 januari 2024. Samtliga priser är inklusive moms.

Taxa 0: småhus (villor och radhus)

Fast avgift 5795 kr
Energiavgift maj-september 673 kr MWh
Energiavgift oktober-april 754 kr MWh

Total kostnad per år:
16 925 kr

Varav fast (effekt) del per år:
5 795 kr

Varav rörlig (energi) del per år:
11 130 kr

Total kostnad per år:
20 636 kr

Varav fast (effekt) del per år:
5 795 kr

Varav rörlig (energi) del per år:
14 840 kr

Total kostnad per år:
28 057 kr

Varav fast (effekt) del per år:
5 795 kr

Varav rörlig (energi) del per år:
22 260 kr

Total kostnad per år:
35 477 kr

Varav fast (effekt) del per år:
5 795 kr

Varav rörlig (energi) del per år:
29  679 kr

Taxa 0: småhus gamla prismodellen (inga nya anslutningar)

Effektavgift 770 kr x E*
Energiavgift maj-oktober 582 kr MWh
Energiavgift november-april 786 kr MWh

* E = debiteringseffekten