Pristaxa fjärrvärme

Från 1 september 2021 höjdes fjärrvärmepriset med 1 procent.

Pris privatkund

Fjärrvärmepriset består av två delar: En energiavgift som baseras på fastighetens förbrukning och en fast avgift som baseras på fastighetens maximala effektbehov.

Telge Nät är medlemmar i Pris- och hållbarhetsdialogen. Det är ett branschsamarbete som ska stärka ställningen för dig som kund genom dialog och ökad öppenhet kring prissättningen på fjärrvärme.

Tack för att du valt klimatsmart fjärrvärme som är lokalt producerad av förnyelsebara och återvunna bränslen.

Prislista

Gäller från och med 1 september 2021. Samtliga priser är inklusive moms.

Taxa 0: småhus (villor och radhus)

Fast avgift 5 050 kr
Energiavgift 642 kr/mWH

Total kostnad per år:
14 680 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 050 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
9 630 kr

Total kostnad per år:
17 890 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 050 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
12 840 kr

Total kostnad per år:
24 310 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 050 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
19 260 kr

Total kostnad per år:
30 730 kr

Varav fast (effekt)del per år:
5 050 kr

Varav rörlig (energi)del per år:
25 680 kr

Taxa 0: småhus gamla prismodellen (inga nya anslutningar)

Effektavgift 662 kr x E*
Energiavgift maj-okt 500 kr MWh
Energiavgift nov-apr 676 kr MWh

* E = debiteringseffekten