HBTQI-certifiering

Certifiering för allas lika värde

Hos oss på Telge Bostäder ska alla människor känna sig välkomna oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Arbetar aktivt för allas lika rätt

2018 hbtqi-certifierades Telge Bostäder för första gången och nu fyra år senare var det dags att omcertifieras för att behålla vår certifiering.

Att vara ett hbtqi-certifierat bolag innebär att vi fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Det är viktigt för oss att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Hissar regnbågsflaggan

För att uppmärksamma hbtqi-personers livssituation och rättigheter flaggade vi med flaggor i de typiska regnbågsfärgerna runt om i våra bostadsområden under Stockholm Pride.