Översvämning

Extrema skyfall kan bidra till att gator och ledningsnät inte hinner leda bort vattnet. Som husägare har du ett ansvar att skydda dig och ditt hus. Här får du några tips på hur du kan förebygga översvämning i ditt hus. Och vad du kan göra om du skulle drabbas.

Så förebygger du översvämning

 • Checkboxikon

  Rensa hängrännor och stuprör. Se till att mossa, löv och annat skräp inte täpper till stuprören.

 • Checkboxikon

  Håll utomhusbrunnar fria. Brunnar, kopplingar och rör på tomten är fastighetsägarens ansvar.

 • Checkboxikon

  Håll extra koll på gatans gallerbrunnar så att de inte är igensatta. Är du osäker på var din närmaste gallerbrunn finns går det bra att höra av sig till kommunen.

 • Checkboxikon

  Inred inte källaren med vattenkänsliga material. Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källare om det föreligger risk för översvämning.

 • Checkboxikon

  Kontrollera elanordningar som kan vara i riskzonen.

 • Checkboxikon

  Se till att vatten- och avloppsavledningar från den egna tomten fungerar som de ska.

 • Checkboxikon

  Se över din hemförsäkring så du vet vilka villkor som gäller.

 • Checkboxikon

  Ett tips är att skaffa en enklare pumpanläggning om ditt område ofta är utsatt för översvämningar.

Om du drabbas av översvämning

 • Checkboxikon

  Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.

 • Checkboxikon

  Var noga med hygienen vid kontakt med avloppsvatten.

 • Checkboxikon

  Flytta värdefulla ägodelar till säkrare ställen.

 • Checkboxikon

  Sätt in avfuktare snarast möjligt.

 • Checkboxikon

  Montera bort golvlister för att undvika mögel.

 • Checkboxikon

  Vädra.

 • Checkboxikon

  Dokumentera skador och kontakta ditt försäkringsbolag.