Tips och råd

Genom att trimma in och sköta om din fjärrvärmeanläggning bidrar du till effektivare utnyttjande av fjärrvärmen och till att hela systemet fungerar bättre. Om du dessutom minskar din energianvändning kan du påverka din egen energikostnad.

Målet: låg returtemperatur

Vattnet i fjärrvärmesystemet cirkulerar i ett kretslopp. När det varma vattnet har avgett sin värme och kylts ner pumpas det tillbaka för att värmas upp igen.

Ett tecken på att värmen utnyttjas optimalt är att vattnet som går tillbaka till kraftvärmeverket har en betydligt lägre temperatur - låg returtemperatur med ett annat ord.

Miljömässiga och ekonomiska vinster

En låg returtemperatur är bra för fjärrvärmesystemet på flera sätt. Värmen som kommer från rökgaserna i våra pannor, den så kallade spillvärmen, kan bättre tas tillvara. Vi kan också producera mer el i vårt kraftvärmeverk, vilket gör fjärrvärmen mer resurssnål och bidrar till att minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Sänkt returtemperatur leder även till minskade värmeförluster i nätet. Det betyder också att rören används mer effektivt. Det ger ekonomiska vinster, och dessutom ger sänkt returtemperatur även mins­kade utsläpp av växthusgaser och lägre halter av luftföroreningar i vår närmiljö.

Titta till din fjärrvärmeanläggning

Det är bra att göra en funktionskontroll av fjärrvärmeanläggningen med jämna mellanrum för att se att allt fungerar som det ska.

Checklista för funktionskontroll
  • Lyssna efter missljud från pumpar och mekaniska delar.
  • Kontrollera systemtryck på manometern.
  • Stäm av att temperaturnivåer i värme och tappvarmvatten är på vanliga nivåer.
  • Har reglerventiler fastnat bör de bytas eller smörjas.

Fjärrvärmeledningar inne i en bostad

Kontrollera värmeväxlaren

Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

För att värmeväxlaren ska fungera felfritt är det bra att kontrollera att det inte är rost eller smuts i den med jämna mellanrum. Sämre värmeväxlarfunktion påverkar inte bara returtemperaturen utan även systemets förmåga att värma tappvarmvatten. Igensatta filter kan till exempel tyda på att värmeväxlaren är smutsig.

Behöver värmeväxlaren rengöras – kontakta en VVS-firma. Är din anläggning av äldre modell kan det vara en god idé att byta ut den.

Justera radiatorventiler

Justera eller byt radiatorventiler. Om en radiatorventil till exempel fastnar i öppet eller stängt läge kan inte värmen distribueras på ett korrekt sätt i din fastighet. Det här innebär antingen ett energislöseri eller att obrukad värme återförs till värmeväxlaren.

Minska din energianvändning

Genom att utnyttja energin bättre och minska din energianvändning kan du också minska din energikostnad.

Spara energi i din vardag
  • Spara varmvatten genom att duscha i stället för att bada.
  • Sänk värmen på elementen i ditt hem när du ska åka bort en längre tid.
  • Möblera smart genom att inte täcka för elementen. Luften behöver cirkulera för att kunna värma ditt hem.
  • Tänk på att varje grad över 18 grader i inomhus, ökar din uppvärmningskostnad med minst 5 procent.