Trädgårdsavfall

Löv, kvistar och annat avfall från din trädgård kan du lämna på Returen och Tveta. Där kommer det till stor nytta, eftersom det komposteras och förvandlas till jord. På så sätt återförs näringsämnena från din trädgård till naturen i ett kretslopp.

Trädgårdsabonnemang

Vill du bli av med trädgårdsavfallet på ett enklare och smidigare sätt än att själv köra till Returen och Tveta kan du beställa trädgårdsabonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Då får du en soptunna på 370 liter märkt ”Trädgårdsavfall”.

I tunnan lägger du:

Grenar, kvistar, ogräs, gräsklipp och löv. Klipp ner materialet så att det inte sticker upp ur tunnan. Locket ska gå att stänga.

I tunnan ska du däremot inte lägga:

Fallfrukt, stora stenar, stora grenar och jord lämnar du till Returen och Tveta.

Frågor och svar

Abonnemanget består av en 370-liters tunna som hämtas var 14:e dag under säsongen vecka 16-45.

Abonnemanget kostar 890 kronor per år. Till det kan du välja extrahämtning för 425 kronor per gång.

Du kan beställa separata hämtningar som du betalar per kubikmeter. Fyll en storsäck så hämtar vi den. Det kostar 300 kronor.

Beställ trädgårdsstunna

Beställ trädgårdsstunna via Mina sidor.