Trädgårdsavfall

Löv, kvistar och annat avfall från din trädgård kan du lämna på Returen och Tveta. Där kommer det till stor nytta, eftersom det komposteras och förvandlas till jord. På så sätt återförs näringsämnena från din trädgård till naturen i ett kretslopp.

Beställ trädgårdsabonnemang

Vill du bli av med trädgårdsavfallet på ett enklare och smidigare sätt än att själv köra till Returen och Tveta kan du beställa trädgårdsabonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Då får du en soptunna på 370 liter märkt ”Trädgårdsavfall”.

Detta kan läggas i tunnan:

Grenar, kvistar, ogräs, gräsklipp och löv.

Klipp ner materialet så att det inte sticker upp ur tunnan. Locket ska gå att stänga.

Detta ska inte läggas i tunnan:

Fallfrukt, stora stenar, stora grenar och jord lämnar du till återvinningscentralen.

Frågor och svar om trädgårds­abonnemang

Abonnemanget består av en 370-liters tunna som hämtas var 14:e dag under säsongen vecka 14-47.

Abonnemanget kostar 935 kronor per år. Till det kan du välja extrahämtning för 455 kronor per gång.

Du kan beställa separata hämtningar som du betalar per kubikmeter. Fyll en storsäck så hämtar vi den. Det kostar 320 kronor.

Beställ trädgårdstunna

Trädgårdstunna beställer du via Mina sidor.