Byta lägenhet?

Vill du byta bostad med någon? Börja med att lämna in en ansökan där ni anger ett tydligt och gott skäl till bytet.

Lägenhetsbyte – så funkar det

Två eller fler hyresgäster kan komma överens om att byta bostad med varandra. En ansökan, där skälet till bytet tydligt framgår, behöver godkännas av oss innan bytet kan ske.

Ytterligare en förutsättning för att byte ska kunna gå igenom är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav. Både interna och externa hyresgäster som önskar ansöka om bostadsbyte ska ha bott i sin bostad i minst ett år.

Ansök om eget bostadsbyte

Inkomstintyg vid eget bostadsbyte

När du ansöker om eget bostadsbyte behöver du, tillsammans med din ansökan, lämna in kompletta intyg till oss. Det gäller både för byten inom Telge Bostäders bestånd och för byten mellan Telge Bostäder och något annat bostadsbolag.

I båda fallen utför vi även en kreditkontroll för att kontrollera din ekonomiska situation.

Bor du hos Telge Bostäder idag och ansöker om att få byta till en lägenhet med en hyra som är mer än 1 000 kronor högre än din nuvarande hyra behöver du även bifoga inkomstintyg.

Om du inte bor hos Telge Bostäder idag, men ansöker om att byta till en lägenhet hos oss behöver du lämna inkomstintyg oavsett vad den nya hyran är. Du behöver också lämna en kopia på hyresavtalet hos den nuvarande hyresvärden.

Inkomst ska finnas i minst tre månader från kontraktets startdatum.

Hantering och handläggningstid

För att vi ska hantera din ansökan behöver den vara komplett när den skickas in till oss. Ansökan ska vara komplett ifylld och undertecknad.

Vid byte behöver båda parter underteckna. Du ska även skicka med intyg. Om din ansökan inte är komplett kommer vi inte att handlägga den utan avslå din ansökan.

Handläggningstiden för ansökningar om eget bostadsbyte är upp till tolv veckor från den dag ansökan kommer in till oss.