Illustration över personer som samlats i ett eventtält med en Telgeflagga bredvid tältet.
Aktuellt

Välkommen till våra områdesdagar

Kom och träffa oss på Telge Bostäder på våra områdesdagar och berätta vad du tycker behövs för att skapa ökad trygghet och trivsel i ditt område.

Tre områdesdagar

– Alla våra hyresgäster är välkomna att delta på våra områdesdagar i våra olika distrikt. Kom den lördag som passar dig bäst. I augusti anordnar vi områdesdag i vårt södra distrikt, och i september är det områdesdag i det västra och i det östra distriktet, berättar Jonathan Kumi, samordnare, social hållbarhet, Telge Bostäder.

Kunskapsutbyte

Under områdesdagarna finns personal från Telge Bostäder liksom externa aktörer på plats.

– Det här den första större aktivitet som vi anordnar efter pandemin och efter det att vi flyttade ut till våra tre distriktskontor, säger Jonathan och fortsätter:

– Vi hoppas att så många som möjligt av våra hyresgäster tar tillfället i akt att besöka oss under dessa tre områdesdagar så vi kan dela erfarenhet och utbyta kunskap med varandra under avslappande former. Flera av våra samhällsnyttiga aktörer kommer också vara på plats.

Aktiviteter för hela familjen

Förutom möjligheten att upplysa Telge Bostäder om platser som de boende upplever som otrygga i sitt bostadsområde blir det tipspromenad, musik och mingel.

– De aktiviteter som vi anordnar passar alla, men jag skulle nog ändå säga att de är lite extra anpassade till familjer med barn, säger Jonathan och tillägger att fritidsgårdarna i området kommer sälja lättare förtäring till självkostnadspris till alla besökare.

Tid och plats:
  • Hovsjö: 27 augusti kl. 13.00-16.00, vid fontänen på Björnövägen
  • Lina Hage: 3 september kl. 13.00-16.00, på fotbollsplanen vid Vatt Annas väg 5-7
  • Brunnsäng: 10 september kl. 13.00-16.00, Bragevägen 32 A