Fakturaförklaring

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din vatten- och avloppsfaktura. Vi förklarar fakturans olika delar och vad som ingår i kostnaden. Du kan även hitta dina fakturor på Mina sidor. Kontakta kundservice om du behöver mer hjälp.