Hjälp din vilda pollinär

Världen behöver pollinatörer! Pollinatörer som bin, fjärilar och andra insekter är hjältarna i vår natur. De spelar en avgörande roll i pollineringen av blommor och säkrar därmed reproduktionen av växter och grödor.

Vill du hjälpa till att skydda våra värdefulla pollinatörer?

I Sverige finns flera tusentals pollinerande insekter som fjärilar, humlor, solitärbin, honungsbin, flugor och skalbaggar. Alla behövs de för att pollinera vår mat, våra odlingar och vår vilda natur.

Men många vilda pollinerande insekter är hotade, bland annat på grund av klimatförändringar, minskad tillgång till blommande ängsmarker och användandet av kemikalier och bekämpningsmedel.

Här är några enkla sätt att bidra:

  1. Plantera en blomstrande trädgård eller en fönsterlåda med växter som lockar pollinatörer. Välj blommor med rikligt med nektar och pollen som bin och fjärilar älskar. Exempel på populära val är lavendel, solrosor, blåklint och vildblommor.
  2. Undvik användning av bekämpningsmedel i din trädgård. Kemikalier kan vara skadliga för pollinatörer och minska deras populationsantal. Istället kan du använda naturliga metoder för skadedjurskontroll, som kompostering och användning av insektsvänliga lösningar.
  3. Sprid medvetenhet! Berätta för dina vänner, familj och grannar om betydelsen av pollinatörer och hur de kan hjälpa till att bevara dem. Ju fler som är medvetna om detta, desto större är chansen att vi kan göra en positiv förändring.

Låt oss tillsammans värna om våra pollinatörer och skapa en blomstrande framtid! Dela gärna detta med andra för att sprida kunskapen om pollineringens betydelse. Tillsammans kan vi göra skillnad!