Från bostads­sökande till inflytt - så går det till

Det finns några steg på vägen från det att du börjar leta bostad till att du kan skriva kontrakt och flytta in. Vi guidar dig till ditt nya hem.

Så söker du bostad

Telge Bostäders regler för att få hyra en bostad grundar sig helt och hållet i vår uthyrningspolicy som beslutas av vår styrelse.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som vill hyra bostad av oss.

Allmänna krav för att teckna kontrakt

För att få hyra en bostad behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du ska vara minst 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha svenskt personnummer. Du kan dock ställa dig i vår bostadskö när du fyllt 16 år.
 • Du får inte ha någon skuld till Kronofogden eller till oss. Om det finns en betalningsanmärkning ska skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten vara noll kronor under de senaste tolv månaderna.
 • Du måste vara en fysisk person (alltså inte ett företag) och du får inte ha störningsanmärkningar.
 • Du som kontraktsinnehavare ska ha behov av bostaden, bo permanent i den och vara folkbokförd i bostaden.
 • Det är inte tillåtet att inneha flera boenden inom äktenskap eller samboskap. Vid skilsmässa ska du kunna uppvisa dom från tingsrätten.
 • Du ska ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.
 • Du måste teckna en hemförsäkring.

Inkomstkrav

Din inkomst ska stå i proportion till den aktuella bostadens hyresnivå. När hyran är betald ska ett bestämt belopp finnas kvar att leva på.

Beräkningen utgår från riksnormen för olika hushållstorlekar som utges av Socialstyrelsen och är grund för beloppet som ska finnas kvar.

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst genom en kreditupplysning. Inkomst ska finnas i minst tre månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Skaffa inkomstintyg i god tid

När du får ett erbjudande om visning måste du ladda upp alla dina intyg senast sista svarsdag för visningserbjudandet. Om du inte har laddat upp dina intyg i tid kommer lägenheten att erbjudas till nästa person i kön.

Du behöver bevisa din inkomst minst 3 månader framåt från lägenhetens tillträdesdatum.

 Logga in på Mina sidor och ladda upp intygen under "Dokumentuppladdning".

Spärr av intresseanmälan

Telge Bostäder kan i vissa fall spärra din intresseanmälan, om du av olika anledningar misskött dig och inte uppfyller våra krav.

 • Om du inte svarar på tre erbjudanden inom 3 månader spärras din intresseanmälan i 6 månader.
 • Om du tackar ja till en lägenhet men inte laddar upp dina inkomstintyg spärras din intresseanmälan i 1 månad.
 • Om du har skulder hos Kronofogden spärras din intresseanmälan 1 år framåt från den senaste registrerade skulden i kreditupplysningen.
 • Om du tackar ja till en lägenhet och sedan ändrar dig spärras din intresseanmälan i 6 månader.
 • Om du blivit erbjuden kontraktsskrivning men ångrar dig spärras din ansökan i 1 år och dina köpoäng nollställs.

Annan bostad

Om du redan har en hyresrätt via en annan hyresvärd behöver du lämna in underlag som styrker uppsägning av den bostaden.

Om du äger en bostadsrätt eller en fastighet behöver du lämna in underlag som styrker planerad försäljning och inom 6 månader uppvisa att du sålt din bostadsrätt eller fastighet.

Dessa underlag lämnas in till oss innan kontrakt tecknas.