Latrin ska tillbaka till kretsloppet

Har du en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet? Då finns det regler för hur du ska hantera din latrin. Har du utedass finns det speciella latrintunnor. Hämtning beställer du på Mina sidor.

Gör så här:

Ställ fram din latrintunna på avsedd plats under söndagen veckan före
du har hämtning.

Fyll i din latrinetikett och sätt fast den på sidan av tunnan. Locket ska vara ordentligt stängt och tunnan ska vara ren på utsidan.

Beställ latrinhämtning

Du beställer latrinhämtning via Mina sidor veckan före du vill att vi kommer.

Vad ska latrintunnan innehålla?

Du ska bara använda tunnan till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (torv). Innehållet i din tunna återförs till kretsloppet och slutprodukten blir växtnäring.

Två typer av abonnemang

Det finns två olika abonnemang för latrinhämtning, beroende på om du är permanentboende eller fritidsboende.

  1. Bor du permanent i din fastighet tömmer vi latrinet jämna veckor, året runt.
  2. För dig med sommarstuga erbjuder vi ett fritidsabonnemang med nio kärl som hämtas vid sex olika tillfällen enligt turlista, vanligen mellan vecka 18-39.