Förpackningar

Nästan allt vi köper hem är förpackat på ett eller annat sätt. En stor del av allt vi kastar i soporna är förpackningar. Om vi istället lämnar dem till återvinning sparar vi både energi och materialresurser.

Förpackningar – en värdefull resurs

Använda förpackningar är en viktig resurs som kan återvinnas till nytt material. Det handlar om enorma volymer. Och det är viktigt att sortera rätt, att skilja förpackningar från annat skräp. En diskborste till exempel, är en produkt och inte en förpackning.

Gamla förpackningar blir till nya

Om du sorterar dina förpackningar var för sig så kan de återvinnas. Glas och metall kan till exempel återvinnas oändligt många gånger utan att materialet försämras.

Var ska förpackningarna lämnas?

Så finansieras återvinning av förpackningar

I Sverige finns en lag som säger att alla som tillverkar, importerar eller säljer en vara i en förpackning ska betala en förpackningsavgift. Avgiften täcker kostnaderna hos företag vars uppdrag är att samla in och återvinna förpackningar.

Det kallas för producentansvar. Andra saker vi har producentansvar på i Sverige är däck, elektronik, batterier och läkemedel.

Vad händer med dina förpackningar?

Vi ser till att dina förpackningar återvinns. Sopbilen har flera fack som motsvarar innehållet i varje tunna - så att det värdefulla materialet hålls isär.