Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din bostad i andra hand? Det går bra, under vissa förutsättningar. Här hittar du all information om vad som gäller.

Andrahandsuthyrning – vad gäller?

Om du vill hyra ut i andra hand behöver du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och hur länge.

Ansök om att hyra ut i andra hand

Lag om uthyrning i andra hand

Det finns en tydlig lagstiftning kring vad som gäller för andrahandsuthyrning. Om reglerna inte följs kan påföljden bli straff som kan få kännbara konsekvenser – du kan i värsta fall riskera fängelse.

Du behöver skriftligt tillstånd för andrahandsuthyrning från Telge Bostäder innan du hur ut din bostad i andra hand. Det är också viktigt att vara medveten om att du inte får ta ut mer i hyra än du själv betalar.

Om du hyr ut din lägenhet utan skriftligt tillstånd riskerar du att bli av med din bostad – då har vi rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid. Tar du dessutom ut för mycket i hyra riskerar du böter eller fängelse.

Om du ska hyra ut

För att hyra ut i andra hand krävs en god anledning, till exempel:

  • Studier på annan ort
  • Prova på samboförhållande
  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Längre utlandsvistelse

Du är fortfarande ansvarig

Kom ihåg att det fortfarande är du som har förstahandskontraktet som är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den. Du ansvarar både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelse.

Därför behöver vi din tillfälliga adress och kontaktuppgifter under den tid du hyr ut din bostad. Om du befinner dig utomlands behöver du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Viktigt att ansökan är komplett

För att vi ska kunna hantera din ansökan behöver den vara komplett när den skickas in till oss. Ansökan ska vara komplett ifylld och undertecknad. Du behöver även skicka med intyg.

Om din ansökan inte är komplett kommer vi inte att handlägga den utan ge dig avslag.