Våtkompost

Toalettvattnet från hushållen i Hölö samlas in för att behandlas och användas som gödsel. Målet är att minska påfrestningarna på miljön och samtidigt bidra till ett mer hållbart jordbruk.

Syfte: att minska övergödningen

Toalettavfall från enskilda avlopp i Södertälje är ett mycket stort miljöproblem. Många avlopp rinner rakt ut i naturen och bidrar till övergödningen av Östersjön och Mälaren.

I Hölö är problemen speciellt allvarliga. Kyrksjön och Lillsjön hör till landets mest övergödda insjöar.

Avloppsvattnet tas om hand

Därför har Telge Nät, i samarbete med Södertälje kommun och LRF Mälardalen, inlett ett arbete med att omvandla avloppsvattnet till gödsel.

Anläggningen i Hölö har möjlighet att ta emot 1 500 kubik toalettvatten varje år. Det orenade vattnet tas om hand och komposteras i stället för att rinna rakt ut i sjöar och vattendrag.

Reningen görs genom att våtkompostera vattnet och sedan tillsätta urea. Urea höjer pH-värdet vilket dödar bakterier i vattnet. Den första spridningen av hygieniserat gödsel gjordes sommaren 2013.

Så tar vi hand om avloppsvattnet

På anläggningen i Hölö omvandlas uppsamlat avloppsvatten från enskilda tankar till näringsrik växtnäring för spridning på åkermark i ett lokalt kretslopp. Se hur det går till i filmen.