Ut och njut!

Under våren 2023 rustade Telge Återvinning upp en del av vandringsleden bredvid Tveta återvinningsanläggning, en sektion av etapp 10 på Sörmlandsleden. Vi vill uppmuntra till rörelse, stärka naturupplevelsen och skapa nyfikenhet om vårt arbete.

Bättre vandring och härlig grillplats

Vår passion är att skapa förutsättningar för en hållbar värld och inspirera till aktiviteter som ger positiva effekter på miljön. Därför initierade vi ett samarbete med lokala aktörer för att rusta upp en del av vandringsleden bredvid Tveta.

För att du ska få en bra upplevelse när du är ute på leden har vi sett över vandringsstigen och uppdaterat grillplatsen vid Vaskasjöarna. Där kan hela familjen samlas för en trevlig grillning. För den vetgirige finns det informationsskyltar som berättar vilka vi är och vad vi gör samt en digital tipspromenad med roliga och kluriga frågor om hållbarhet.

Vill främja hållbara val

Vi på Telge Återvinning strävar efter att vara en möjliggörare för kommunens medborgare där vi utvecklar klimatsmarta lösningar som stöttar hållbara val i vardagen.

Vi arbetar för ett kretslopp där fokus ligger på att förebygga avfall, bidra till återbruk och skapa en modern och enkel hantering av återvinning. Allt för att bidra till att det blir bättre, enklare och roligare att bo, leva och verka i Södertälje.

Varmt välkomna att uppleva naturen tillsammans med oss!

Mer info om Sörmlandsleden

Här kan du läsa mer om leden:

Naturvårdsenheten från Södertälje kommun har bidragit med bänkar vid rastplatsen och Sörmlandsleden ansvarar för underhåll av etappen.