Överlåta bostaden?

Det går att överlåta en hyreslägenhet till en närstående. En förutsättning är att ni har bott ihop och att den personen uppfyller våra villkor.

Så ansöker du om att få överlåta din bostad

Du får inte automatiskt överta dina föräldrars bostad eller testamentera bort en hyresrätt. Däremot kan du få tillstånd att överlåta din lägenhet till en närstående person som du sammanbott med i minst tre år.

Med närstående avses exempelvis make, maka, sambo och barn. En förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav.

För att kunna överlåta bostaden behöver du lämna in en ansökan till oss.

Ansök om att överlåta bostaden